Ordböcker

iconLarge
iconLarge
English-Swedish Dictionary Largeversion 2.236.600 entries, 17.300 examples, 71.800 translations© Lingea s.r.o., 2018. All rights reserved.Engelsk-svensk ordbok Largeversion 2.236.600 ämnesrubrik, 17.300 exempel, 71.800 översättningar© Lingea s.r.o., 2018. Med ensamrätt eftertryck förbjudes.
Advertisement:

Advertisement: