Slovníky

iconPraktickýiconPoužitie slov
iconPraktický
English-Slovak Dictionary Largeversion 2.237.400 entries, 18.400 examples, 98.000 translations© Lingea s.r.o., 2018. All rights reserved.Anglicko-slovenský praktický slovníkverzia 2.237.400 hesiel, 18.400 príkladov, 98.000 prekladov© Lingea s.r.o., 2018. Všetky práva vyhradené.
Advertisement:

Advertisement: