Slovníky

iconPraktickýiconPoužitie slov
iconPraktický
English-Slovak Dictionary Largeversion 2.137.100 entries, 18.000 examples, 96.800 translations© Lingea s.r.o., 2017. All rights reserved.Anglicko-slovenský praktický slovníkverzia 2.137.100 hesiel, 18.000 príkladov, 96.800 prekladov© Lingea s.r.o., 2017. Všetky práva vyhradené.
reklama: