Slovníky

iconPraktickýiconPoužitie slov
iconPraktický
English-Slovak Dictionary Largeversion 2.237.300 entries, 18.200 examples, 97.400 translations© Lingea s.r.o., 2018. All rights reserved.Anglicko-slovenský praktický slovníkverzia 2.237.300 hesiel, 18.200 príkladov, 97.400 prekladov© Lingea s.r.o., 2018. Všetky práva vyhradené.
reklama: