Ordbøker

iconLarge
iconLarge
English-Norwegian Dictionary Largeversion 2.236.300 entries, 17.100 examples, 76.400 translations© Lingea s.r.o., 2018. All rights reserved.Engelsk-norsk ordbok Largeversjon 2.236.300 oppslagsord, 17.100 eksempler, 76.400 oversettelser© Lingea s.r.o., 2018. Alle rettigheter er forbeholdt.
Advertisement:

Advertisement: