Ordböcker

iconAdvanced
iconAdvanced
Hrvatsko-švedski rječnik Advancedverzija 2.123.700 natuknica, 5.500 primjera, 39.200 prijevoda© Lingea s.r.o., 2017. Sva prava zadržana.Kroatisk-svensk ordbok Advancedversion 2.123.700 ämnesrubrik, 5.500 exempel, 39.200 översättningar© Lingea s.r.o., 2017. Med ensamrätt eftertryck förbjudes.
reklama: