Речници

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-bolgarski slovar Advancedverzija 2.222.900 gesel, 5.000 primerov, 52.100 prevodov© Lingea s.r.o., 2018. Vse pravice pridržane.Словенско-български речник Учебен речникверсия 2.222.900 речникови единици, 5.000 примери, 52.100 преводи© Lingea s.r.o., 2018. Всички права запазени.
Advertisement:

Advertisement: