×

Речници

iconAdvanced
iconAdvanced
Advertisement:
Slovensko-bolgarski slovar Advancedverzija 2.222.900 gesel, 5.000 primerov, 51.900 prevodov© Lingea s.r.o., 2019. Vse pravice pridržane.Словенско-български речник Учебен речникверсия 2.222.900 речникови единици, 5.000 примери, 51.900 преводи© Lingea s.r.o., 2019. Всички права запазени.
Advertisement:

Advertisement: