Словники

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-ukrajinský študijný slovníkverzia 2.125.300 hesiel, 5.000 príkladov, 41.200 prekladov© Lingea s.r.o., 2018. Všetky práva vyhradené.Словацько-український словник Advancedверсія 2.125.300 словникових статей, 5.000 прикладів, 41.200 перекладів© Lingea s.r.o., 2018. Всі права захищені.
reklama: