λεξικά

iconAdvanced
iconAdvanced
Advertisement:
Slovensko-grški slovar Advancedverzija 2.223.000 gesel, 5.200 primerov, 45.200 prevodov© Lingea s.r.o., 2018. Vse pravice pridržane.Σλοβενο-ελληνικό λεξικό Advancedέκδοση 2.223.000 λήμματα, 5.200 παραδείγματα, 45.200 μεταφράσεις© Lingea s.r.o., 2018. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Advertisement:

Advertisement: