Kvalitetsordbøker:

 • ingen automatiske oversettelser
 • eksempler på bruk
 • forklarende notater og valens
 • uttale og grammatiske kategorier
 • regelmessige oppdateringer

Nødvendig for:

 • å forstå tekster korrekt
 • å skjønne forskjeller i betydninger av ord
 • å forbedre seg i et fremmedspråk
 • aktive oversettelser

Nyheter:

 • kinesisk, japansk og koreansk
 • grammatikkoversikter
 • konverasjoner for 5 grunnspråk
 • bruk av ord og andre interessante ting