• Skutečné slovníky:

 • žádné automatické překlady
 • příklady užití
 • upřesňující poznámky a valence
 • výslovnost a gramatické kategorie
 • pravidelné aktualizace
 • Nezbytné pro:

 • správné porozumění textu
 • pochopení rozdílů ve významech slov
 • zdokonalení se v cizím jazyce
 • aktivní překlady
 • Novinky:

 • zadávání slov i bez diakritiky
 • řečtina: zadávání slov v řeckých i latinských znacích
 • srbština: zadávání slov v cyrilici
 • slovní zásoba pro asijské jazyky odrážející kulturu v těchto zemích